Satus prawny Komendy Rejonowej Policji Warszawa V - Status prawny - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa V

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Zgodnie z Regulaminem Komendy Rejonowej Policji Warszawa V z dnia 4 listopada 2005 roku (z późniejszymi zmianami), Komenda Rejonowa Policji Warszawa V jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V, który wykonuje, na obszarze określonym  w  odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Rejonowy Policji podlega :

1. Komendantowi Głównemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2. Komendantowi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego policjantów garnizonu stołecznego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publiczneg;

 

I. Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa V z dnia 4 listopada 2005 roku (tekst ujednolicony)

II. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

III. Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

IV. Zarządzenie nr 1031 z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

V. Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

VI. Ustawa o Policji

Metryczka

Data publikacji 01.05.2013
Data modyfikacji 04.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa V
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Kubas
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Kubas
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Elwira Brzostowska
do góry