Struktura Organizacyjna KRP Warszawa V - Struktura organizacyjna - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa V

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

1) Kierownictwo

- Komendant Rejonowy Policji Warszawa V
- I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V
- Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V

Wydziały i Zespoły: zoliborz.policja.waw.pl/portal/r5/489/Sekcje_i_Zespoly.html

 2) Jednostki Organizacyjne Komendy Rejonowej Policji Warszawa V

Na obszarze działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V funkcjonuje jednostka Policji, której Komendanci (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa V:

- Komisariat Policji Warszawa Żoliborz

Wydziały i Referaty:  zoliborz.policja.waw.pl/portal/r5/851/Sekcje_i_Zespoly.html

Metryczka

Data publikacji 14.05.2009
Data modyfikacji 04.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa V
Osoba udostępniająca informację:
asp. Tomasz Kubas
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Elwira Brzostowska
do góry